Chính sách bảo mật

Với tư cách là công ty thương mại và giải pháp kỹ thuật, Logatech Việt Nam được tiếp nhận nhiều thông tin từ phía khách hàng bao gồm cả các thông tin mật thiết đến tình hình kinh doanh hoặc các thông tin kỹ thuật bảo mật, ý thức được việc quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và lợi ích của khách hàng, công ty Logatech Việt cam kết bảo mật thông tin khách hàng một cách tuyệt đối.

- Thu thâp thông tin: Chỉ thu thập các thông tin liên quan đến các dự án, yêu cầu của phía khách hàng nhằm mục đích cho việc phục vụ, tư vấn bán hàng, không sử dụng mục đích khác.
- Phạm vi sử dụng thông tin: Được sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận kinh doanh, kỹ thuật và truyền thông của Logatech. 
Logatech Việt Nam cam kết không chia sẻ thông tin cho cá nhân, tổ chức thứ ba mà chưa được sự đồng ý của khách hàng ngoại trừ các trường hợp liên quan đến điều tra, thanh tra của các ban ngành và cơ quan thực thi pháp luật.